Aurkezpena

Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea (EAE) Koruen Konfederazio bat da, irabazi asmorik ez duena, eta Euskal Herriko hainbat abesbatza federazio elkartzen ditu.

1984an sortu zen, Euskal Herriko lurraldeetako abesbatzen federazioak batzeko helburuarekin. Bere eskura zeuden legezko baliabideen bitartez kultura sustatzeko eta garatzeko helburua zuen, eta arreta berezia eskaini nahi zitzaion koru musikari.

2004ko otsailean, Eusko Jaurlaritzak erabilera publikoko erakunde gisa onartu zuen

Helburuak

  • Federatutako erakundeei aholkularitza eman eta bideratu, koru eta erakunde gisa dituzten alor guztietan.
  • Federatutako entitateentzat eta bertako kideentzat interesgarri izango diren gaietan aholkularitza eta kudeaketa eskaini.
  • Lurraldeetako federazioei zerbitzuak eman.
  • Lurraldeetako federazioen esparrutik kanpo geratzen diren jarduerak aurrera eraman.
  • Probintziako federazioen aukeretatik kanpo geratzen diren zerbitzuak eskaini.
  • Musika eta kultur trukerako harremanetan lagundu.
  • Goi mailako erakundeetan bere bazkideen ordezkari izan.

Antolakuntza eta funtzionamendua

Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea (EAE) nazioarteko hainbat erakundetako kide da: Europa Cantat (Abesbatzen Europako Federazioa), Jeunesses Musicales Internationales elkartea eta IFCM (Koru Musikarako Nazioarteko Federazioa).
Heziketaren alorrean, hainbat ikastaro eta tailer antolatzen ditu; irakasgai horietan aditu diren irakasleek ematen dituzte ikastaroak. Hainbat arrazoirengatik koru musikan bete gabe dauden baina eskari handia duten esparruak betetzeko helburua du.

EAEren helburu nagusia, web gune berriaren bitartez konfederazioko kide diren federazioen eta koru musikan interesa duten guztien elkargunea izatea da. Koru musika hurbildu eta etengabe hori hedatzeko lan egitea da Konfederazioaren nahia.

© EAE 2013

San Juan, 8 - Etxabea
20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel.: (+34) 943 43 33 67 - 656 79 07 36